Ansvaret for at udnytte sponsor potentialet ligger i dine aktiveringshænder

Nogle sponsorer gør det ikke, hvilket er uforståeligt. Nogle sponsorer gør det uden den store succes, hvilket giver pluspoint for vilje samt håb om bedre tider. Og nogle sponsorer arbejder med det ud fra en gennemtænkt proces før, under og efter indgåelse af sponsorsamarbejdet. Det handler om strategisk aktivering af sponsorater. Det er hårdt arbejde, men belønningen er uden tvivl tilsvarende stor.

Hvad er egentlig det, der gør, at nogle sponsorer er mere succesfulde end andre? Større budgetter? Højere grad af kreativitet? Sam- arbejde med mere professionelle udbydere af sponsorater? Ja, ja, og ja. Alle tre svar kan have indvirkning på sponsorsuccesen, men mange års rådgivningserfaring understøttet af egne samt akademiske undersøgelser viser, at aktiveringen af sponsoraterne er altafgørende for, om sponsor udnytter sponseringens fulde potentiale.

Kort sagt ligger en stor del af merværdien ved at arbejde med sponsering i at aktivere de rigtigt valgte sponsorater over for den rigtige målgruppe. Og måler du ikke på disse aktiviteter, som skal tage udgangspunkt i klart definerede sponsormålsætninger. Ja, så er det mavefornemmelse og ikke dokumenterede målinger, der ligger til grund for, om du ved, at du har opnået dine mål.

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL