Mål: En dygtigere organisation

Danske Bank-koncernen ansatte 1.400 nye medarbejdere i 2007. MARKET har talt med afdelingschef i HR-development, Anu Kerns om opgaven at skabe et troværdigt employer brand og konsistent pleje potentielle medarbejderes lyst til at arbejde for en organisation, der ønsker konstant at blive dygtigere.

Kan du indledningsvis sætte scenen for dit arbejde med employer branding - hvad er det for en indsats?

Koncernens indsats med employer branding begyndte for alvor i 2003. Vi kunne se, at vi løbende ville få behov for veluddannede kompetente medarbejdere til at løfte fremtidens udfordringer - samtidig med at rekrutteringsgrundlaget set i lyset af den demografiske udvikling ville blive mindre. Ud fra analyser kunne vi se, at de associationer, der knyttede sig til koncernen som arbejdsplads, ikke stemte overens med vores medarbejderes egen opfattelse af deres arbejdsplads.

Vores arbejde med employer branding har siden handlet om at arbejde bevidst, langsigtet og strategisk med koncernens omdømme som arbejdsplads for at sikre, at vi kan tiltrække og fastholde de rigtige mennesker i de rigtige stillinger. Omdrejningspunktet er et analysearbejde, som går forud for udviklingen af strategien. Strategien indebærer interne fokusområder såvel som kommunikative elementer, der omfatter traditionel markedsføring, presse, intern kommunikation og relationsskabende

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL