Digitale trends 2010

Efter i en årrække at have talt om de fremtidige digitale muligheder, må vi nu konstatere, at skiftet i mediebilledet er kommet med meget markant styrke. De digitale medier udgør nu en meget væsentlig del af annoncørernes marketingbudgetter, ligesom de spiller en central rolle i virksomhedernes forretningsplaner. Det skyldes en kombination af modenhed hos virksomhederne og forbrugerne, der samlet set har fuldendt den digitale revolution.

2009 var et år præget af recession med deraf følgende kraftig nedgang i markedsføringen - en nedgang der har ramt stort set alle mediegrupper. Med undtagelse af den digitale omsætning, som er kommet igennem recessionen med en lille vækst, som dog er faldet meget i forhold til de tidligere år. Overordnet set betyder det, at digitale kanaler har vundet markedsandele på andre mediegrupper. Igen en understregning af vigtigheden af digitale kanaler i markedsføringen. Så selvom 2009 har været en fornuftigt digitalt år, er der sket en række forandringer og startet en strategisk forandring af måden, hvorpå digitale medier anvendes.

Annoncørerne skal tage kontrol over beslutningsprocessen igen

Med udviklingen i de digitale medier er der også sket en stor forandring i forbrugernes beslutningsproces, der ikke længere som udgangspunkt kan kontrolleres ud fra

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL