A R R A N G E M E N T E R     ⊕ Se alle
  • Morgen-briefing
    Social Media strategier for B2B virksomheder
    København Ø, 26. juni:
    Mindre end 10 pl. tilbage
C A S E - I N S P I R A T I O N     
N Y E   M E D A R B E J D E R E    
N Y E   S A M A R B E J D E R   
A K T U E L L E   A R T I K L E R     Se alle magasiner

#102 Amazon

Popular
P O P U L Æ R E   A R T I K L E R    

#101 Facebook Marketing

Popular
C A S E - I N S P I R A T I O N

#100 Native Advertising, #99 UX

Popular

#97 Insta, Snap & Twitter, #98 Influencer Marketing, #99 UX

Popular

5 UX-indsigter alle bør kende

UX har om noget afgørende betydning for, hvor godt en kommune kan servicere sine borgere digitalt og mobilt. Et målrettet og kontinuerligt arbejde med UX, der optimerer brugerrejserne ud fra data om brugeradfærden er nøglen til en god oplevelse for borgerne. Samtidig kan UX øge graden af digital selvbetjening til gavn for kommunens økonomi. Potentialet er med andre ord stort for både borgere og kommune. 

B U R E A U  -  B R A N C H E N

Quick Menu

SEMINAR-KALENDER

Populære film…

Loading...

Følg os på Facebook