Dwarf hyrer Data Specialist

Said Zeidan kommer fra DTU med speciale i statistisk dataanalyse og stokastisk modellering. Said indgår i Dwarfs marketing automation team, og skal løse opgaver indenfor AI og Machine Learning.

Dwarf opererer allerede på mange automation-platforme, men i et marked hvor digitalisering bliver stadig mere specialiseret ser Dwarf et behov for selv at udvikle marketing automation afdelingen, lyder det fra Lead Marketing Automation Consultant René Juul Askjær:

– Vi kan se, vores kunder har brugt de sidste år på at få indsamlingen af adfærdsdata systematiseret. Nu står de så med en masse data, men de har ikke de rette værktøjer eller kompetencer til at se mønstre og træffe beslutninger ud fra data. Og endnu sværere, rent faktisk at eksekvere på data. Det er et område, vi gerne vil hjælpe dem med at skabe synlig værdi på ved at sætte rammerne op for vores kunder, så de kan træffe de rigtige beslutninger bakket op af data og adfærdsindsigt.”

Said begrunder valget af Dwarf, med muligheden for at anvende sin ekspertise, samt at marketing generelt bliver mere datadrevet. Værktøjerne muliggør nu at omsætte data til handling, hvis man kan tolke det rigtigt. Om valget af Dwarf fortæller Said:

– Jeg valgte Dwarf, fordi vi går en tid i møde, hvor marketing beror mere på digitalisering, og hvor dataanalyse vil få en helt central rolle. I den forbindelse er der rig mulighed for, at jeg kan udfolde mine kernekompetencer indenfor datascience og derigennem gøre en forskel. Digitalisering er blevet en integreret og uundgåelig del af hverdagen. Det næste naturlige skridt bliver indlemmelsen af kunstig intelligens for derigennem at udvinde mest muligt værdi af de stadigt voksende datamængder.

Denne case er publiceret af: Dwarf