Toldbodgade 49B, 1253 København K

Brand Substans i praksis

Zupa bruger Brand Substans-tilgangen til at kombinere kreativ kommunikation med bevisførende aktiviteter gennem hele brugerrejsen. Vi sikrer, at ord og handling hænger sammen, og at forbrugerne oplever brandet som interessant, relevant og innovativt, uanset hvor de møder det.

I praksis arbejder vi med flere forskellige aspekter af vores kunders brandingaktiviteter:

Kreativ platform

Den kreative overligger for kommunikationen er rygraden i vores arbejde med Brand Substans. Udviklingen af stærke og velfunderede brand platforme er en central del af vores arbejde, som danner grundlag for vores øvrige indsatser.

User journey mapping

Zupa arbejder med kortlægning af personaer og brugerrejser for at opbygge forståelse for brugernes behov og ønsker til brandet i de forskellige kontaktpunkter. Vi kigger på brandet med brugernes briller og sikrer et outside-in perspektiv.

Bevisførende indsatser

Bevisførelse er en central del af Brand Substans-tilgangen. Zupa arbejder med at udvikle innovative, digitale services, der er forankret i den overordnede forretningsstrategi, og som giver brandet nye muligheder for at være relevante for kunderne.

Sammenhængende kommunikation

Vi sikrer, at der går en rød tråd gennem eksterne kampagner, taktisk markedsføring, digitale platforme, sociale medier og kundedialoger. Ikke bare i form af design og tonalitet, men også i form af stærke økosystemer der binder de enkelte indsatser sammen.

Opfølgning og evaluering

Arbejdet med Brand Substans er altid i beta. Vi tracker vores indsatser og evaluerer effekten med henblik på at skabe den højest mulige værdi af marketingindsatsen. Vi samler løbende op på resultaterne og kommer med anbefalinger til optimering.

Omni-channel

Brand Substans-tilgangen er per definition omni-channel. Vi er med til at sikre, at teknologien og infrastrukturen bag kommunikationen er på plads, så vi kan opsamle, berige og udnytte data om kunden til at skabe relevante og personaliserede oplevelser.