Fra point-of-sale til point-of-satisfaction og markedslederskab

Når kunder er forskellige, og derfor skal behandles forskelligt - hvorfor behandler detailhandlen så alle kunder ens?

PoS kunne i efterkrigstiden grundet vareknaphed og overflod af kunder med rette oversættes som Point of Simplicity. Kunne man levere, strømmede kunderne til, og commoditization af produkterne og en onesize fits all kundestrategi var tidens løsen. Som vareknapheden aftog, tonede glansbilledet af den lille købmand frem. Købmanden, der kendte sine kunder, vidste hvad der lå dem på sinde, gerne skaffede varer hjem og i det hele taget agerede på sin kundeindsigt gennem en individualiseret kundedialog og kundebetjening. Point of Simplicity verdenen gik i retning af en sand "en-til-en" verden alene begrænset af den knaphed i vareudbuddet, som købmandens hyldemetre nu satte. At handle var et socialt anliggende med mulighed for at udveksle nyt om, hvad der rørte sig, og PoS kunne oversættes til Point of Socialization.

Point of Sale - da kunder blev tilCommodities, "Custommodities"

Med den stigende velstand blev produktsortimentet inden for stort set alle kategorier udvidet, og købmandens hyldemetre måtte vige til fordel for supermarkedernes, der kunne rumme det vareudbud, som kunderne efterspurgte. I higen efter diversitet i vareudbuddet gav

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL