Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Partnerskab med niche-medier hjælper dig ind på nye markeder

Dine produkter og services har internationalt potentiale. Måske er det allerede bevist med de første kunder om bord? Fagligt relevante medier og blogs kan hjælpe B2B-virksomheder til ny salgsvækst på nye markeder. Derfor bør alliance og partnerskab med niche-medier være en del af Content Marketing strategien i B2B-virksomheder, der har internationale vækstambitioner. Få også en svensk blog-redaktørs tre gode råd til det gode indhold.

Ledelsen i adskillige danske B2B-virksomheder kigger mod nye internationale markeder for at opnå ny vækst og nye kunderelationer. Det er især tilfældet, når virksomhedens produkter og services allerede har bevist sit værd på hjemmemarkedet. Måske har virksomheden endda haft held og dygtighed til at kapre en enkelt kunde eller to på andre markeder.

Så er du og din virksomhed også en af dem, der overvejer en international vækststrategi, så bør I samtidig vurdere, hvorvidt Content Marketing Excellence kan være en farbar vej.

Jeg vil ikke trætte dig med en dybere introduktion til Content Marketing. I stedet nøjes jeg med at fortælle, at det er den hurtigst voksende type af markedsføringsstrategier i B2B-virksomheder. Og distribution af efterspørgselsrelevant kvalitetsindhold er en af de vigtigste opgaver.

3 gode råd fra B2B blog-redaktør i Sverige

Der er flere måder at bygge relationer til nye kunder på nye markeder. Redaktionel distribution og positionering af virksomhedens historier og indhold er en af dem. Men hvordan?

PR-vejen er en mulighed. Annoncering på Google er en anden mulighed. Der er mange muligheder. Jeg har imidlertid god erfaring med Content Marketing strategier, der favner et tæt samarbejde eller en decideret alliance med niche-medier, der allerede har fat i det rette publikum på det marked din virksomhed har øjne på.

Jeg har bedt en svensk blog-redaktør om at dele ud af hendes tre bedste råd til virksomheder, der overvejer troværdig distribution af indhold via faglige niche-medier. Hun hedder Annika Ahnlund og har fingeren på pulsen i forhold til det svenske HR-publikum på HRBloggen.se

Jeg håber, du er nogenlunde fortrolig med det svenske sprog, for her kommer hendes tre bedste råd på klingende svensk:

Se till att alltid leverera värde till läsarna

Jag ser ännu allt för många push-artiklar, det vill säga att man trycker ut det leverantörerna vill sälja i stället för att tänka utifrån och in: Vad har läsarna för specifika utmaningar? Vad kan leverantören ge dem för kunskap och värdefulla råd utifrån sin expertis på området? Sharing is caring!

Berätta vad leverantören erbjuder för lösning på deras problem

Även om fokus måste ligga på content av värde för läsarna, får man inte vara rädd att också kort nämna vad leverantören kan erbjuda i detta sammanhang och länka vidare för mer information. Läsarna är helt på det klara med att de får stå ut med lite reklam som tack för expertråden. Precis som med marknadsföringsseminarier. Jag var nyligen på ett frukostseminarium där en global leverantör av HR-system bjöd på fin frukost och hade tagit dit flera duktiga föreläsare – men inte visade eller berättade någonting alls om sina produkter av rädsla för att verka “säljiga”. En HR-chef jag pratade med efteråt var besviken. Hon hade gått dit för att se mer av deras lösningar på hennes problem…

Anpassa artikeln för viral spridning

Ert gemensamma intresse är att artikeln sprids och blir läst av många. Anpassa artikeln för Internet genom att göra den lätt att ta till sig. Satsa på lockande rubrik, bild och ingress. Sammanfatta de bästa tipsen i en punktlista. Se till att artikeln är SEO-optimerad och lätt att dela i sociala medier.

Foto: Lotta Bergseth

 

Behov for partnerskab med niche-medier

Udover Annika Ahnlunds gode råd til selve indholdet, så tillader jeg mig også at adressere en række gode råd til virksomhedens samarbejde med de relevante niche-medier. Det mest centrale råd er, at alliere sig med de mest relevante niche-medier med win-win forretningsudvikling for øje.

Der er nemlig ”bump på vejen”, som begge parter kan drage fordel af, at forholde sig til i fællesskab. De tre vigtigste overskrifter på de fælles udfordringer er:

  1.       Publikumsforståelse
  2.       Redaktionel interessekonflikt
  3.       Forretningsmodellen

Det er min erfaring, at investeringen i virksomhedens Content Marketing strategi giver størst afkast, når de indbyrdes forventninger til disse temaer afklares indledningsvis og løbende i samarbejdet.

    1. Publikumsforståelse

Hvis virksomheden ikke allerede har udforsket jeres kernepublikum eller har udarbejdet Buyer Personas, så er niche-mediets ekspert-indsigt i målgruppen en effektiv genvej til at opnå en stærkere forståelse for, hvad der optager dit kernepublikum på internationale markeder.

Glem arrogancen og lyt til niche-mediets erfaringer inden du stædigt begynder at producere indhold, som slet ikke er relevant nok på det pågældende marked.

”Redaktörerna för nischmedier kan sina läsare på sina fem fingrar och vet av erfarenhet exakt vad som fungerar. Inte minst genom sociala medier ges möjlighet till direkt feedback på vilken typ av artiklar som gillas/delas – och vilka artiklar som faller platt. Så om du som köpare av sponsrat innehåll verkligen vill nå ut med ditt budskap till läsarna, gäller det att ha förtroende för redaktörens erfarenhet och att ni tillsammans vinklar artikeln därefter”, svarer Annika Ahnlund på spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt at lytte til redaktørens kritik af virksomhedens indholdsidéer.

Omvendt bør du naturligvis også vejlede niche-mediet og gøre det klart, hvilke mål du har og hvad det er for et kernepublikum, virksomheden gerne vil bygge relationer til i forhold til lead-generering og en kortere salgsproces.

    2. Redaktionel interessekonflikt

Det er min vurdering, at ”konflikten” mellem kommercielle og redaktionelle interesser bør ophøre i det gode partnerskab med niche-medier. Virksomheder bør erkende, at redaktøren ofte kender sit publikum bedst og ved, hvad publikum indholdsmæssigt efterspørger.

Samtidig er det din ubetingede opgave at analysere og fortolke på niche-mediets redaktionelle linje og formål – og læne virksomhedens kernefortælling op ad den med redaktionel respekt.

Hvorfor eksisterer mediet? Hvordan vinkles historier med værdi for hvem? Og hvordan passer din kernefortælling ind i det redaktionelle univers, som niche-mediet ”har aftalt” med sit publikum? Disse er nogle af de spørgsmål din virksomhed bør forholde sig til, så dine forslag til indholdsudgivelser matcher mediets forventninger og dets fortsatte troværdighed i markedet.

Omvendt bør redaktørerne også erkende, at virksomheder er på jagt efter ny trafik og nye leads, så redaktørerne bør være mere rådgivende i forhold til den gode indholdsoplevelse og mindre protektionistiske over for udgående links i indholdet, hvis de medvirker til uddybning eller skærpelse af historiens værdi for niche-mediets publikum.

Eksempelvis er det Annika Ahnlunds holdning, at yderligere berigelse af publikum sætter mediet i et godt lys hos publikum: ”Leverantörerna har ofta bra material i form av undersökningar, white papers eller kundcase som är mycket intressant för läsarna att få ta del av.Det i sin tur bidrar till att nischmediet kan ligga i framkant inom sin profession.”

    3. Forretningsmodellen

Niche-medierne står over for en brydningstid, hvor Content Marketing får en mere og mere afgørende rolle i B2B-virksomhedernes markedsføring. De har behov for at revurdere forretningsmodellen og ikke alene fokusere på de faldende annonceringsindtægter fra online bannere.

B2B-virksomheder efterspørger i stigende grad muligheden for enten at fortjene eller betale for redaktionel annoncering som en indlejret del af niche-mediets redaktionelle univers.

Det kræver, at niche-mediets ledelse, sælgere og redaktion finder til enighed om dels at geare indholdsplatformen til Native Advertising og dels at åbne op for nye annonceringsformer, der reducerer omkostninger og øger indtægter.

”Nischmedier kan sina professioner – men är samtidigt helt beroende av annonsörer och partners för att överleva. Hellre än att bara sälja in banners, gäller det att ta vara på leverantörernas specifika expertkunskaper och omvandla det till värde för läsarna”, mener Annika Ahnlund.

Eksempelvis kan du og din virksomhed argumentere med, at niche-mediet kan reducere omkostninger til ”inhouse” indholdsproduktion i høj kvalitet. Du kan også argumentere med, at værdien af redaktionel annoncering er højere og, at virksomheden derfor er mere villig til at annoncere.

Med stærke relationer og i partnerskab med niche-mediet bør du og virksomheden samtidig åbne op for, at I også kan promovere og styrke mediets position blandt din virksomheds følgere og kunderelationer. Med andre ord er det en god idé, at henvise dine nye leads, kunder og følgere til dine indholdsudgivelser hos niche-mediet, så mediets publikum vokser i samarbejde med din virksomhed.

Blandede erfaringer

Er effektiv distribution af efterspørgselsrelevant kvalitetsindhold vigtigt for virksomhedens Content Marketing strategi og gennerelle konkurrenceevne på nye markeder? I den grad!

B2B-virksomheder har behov for at alliere sig med distributionspartnere på lokale markeder. Især hvis virksomheden påtænker eller allerede investerer betydeligt i produktion af kvalitetsindhold. Det skal ud at leve og gøre en forskel for jeres potentielle kunder – og med mængden af indhold og information, der produceres og udgives i øjeblikket, så er det en alt for dyr, langsommelig og konkurrenceintensiv, at alene sætte sin lid til egen opbygning af kanaler og publikum.

Virker det? Ja, det er min erfaring fra mine kunders resultater. De tiltrækker trafik, genererer nyhedsbrevsabonnenter og leads.

Er alt så godt? Nej! For få niche-medier er nemme at gøre forretning med og kræver kontinuerlig bearbejdelse og forhandling.

Sidstnævnte er på vej til at ændre sig.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.