Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Native Advertising på LinkedIn er en
god begyndelse for B2B-virksomheder

Content Marketing er den hurtigst voksende form for markedsføring og lead-generering i B2B-virksomheder. Samtidig forventes Native Advertising at blive en langt mere udbredt taktik til distribution af virksomhedens historier og digitale indholdsaktiver. To faktorer er afgørende for førstevalget af LinkedIn som platform til B2B-virksomhedens brug af Native Advertising i Content Marketing strategien.

Lad mig løfte sløret med det samme. De to faktorer, der afgør valget af LinkedIn som førstevalg af platform til ”indfødt” annoncering, de handler om målretning og målbarhed.

De to faktorer er primært afgørende fordi Business Casen for Native Advertising bliver forudsigelig.

Derudover er Native Advertising på LinkedIn overkommeligt at implementere og giver samtidig salgs- og marketingorganisationen et hurtigt og sandfærdigt billede af virksomhedens reelle publikum.

 

NATIVE ADVERTISING PÅ LINKEDIN

Indfødt annoncering er i virkeligheden en hybrid mellem annoncering (paid media) og PR (earned media).

Med andre ord er der tale om muligheden for at betale sig til bredere distribution af redaktionelt kvalitetsindhold og historier i andres kanaler og medieplatforme, der deler publikum med din virksomhed.

I den forbindelse er det en vigtig pointe, at LinkedIn først og fremmest et socialt medie med et erhvervsfagligt publikum som omdrejningspunkt.

Det er en vigtig pointe, fordi det stiller krav til dit indholds redaktionelle karakter og vinkling. Som udgangspunkt er det helt centralt, at indholdsudgivelser passer ind i målgruppens sociale nyhedsstrøm og i øvrigt er berigende uden at være alt for sælgende og utroværdigt.

Native Advertising på LinkedIn har sit typiske og anbefalelsesværdige udspring fra virksomhedens Company Page (Virksomhedsside) med sin egen redaktionelle identitet.

På virksomhedssiden udgives redaktionelle nyhedsopslag med links til case-studier, indsigt, analyser, videoer, interviews, dybdegående artikler, blog-posts og andet indhold med relevans for virksomhedens publikum og købscenter.

Opslagene eksponeres organisk i nyhedsstrømmen blandt virksomhedens følgere på LinkedIn. Virksomhedens følgere får derved mulighed for at kommentere, synes om og dele dine opslag.

Problematikken er imidlertid, at langt de fleste B2B-virksomheder har en ambition om at komme bredere ud til ukendte kunder, der endnu ikke følger med på virksomhedens Company Page eller på anden måde har en relation til virksomheden.

Native Advertising på LinkedIn adresserer problematikken og giver attraktiv mulighed for at promovere virksomhedens indholdsudgivelser og historier i den sociale nyhedsstrøm hos et velafgrænset nøglepublikum, som måske har nytte af, at blive eksponeret for netop jeres berigende kvalitetsindhold.

SPONSORERET INDHOLD

På LinkedIn er Native Advertising lig med sponsoreret indhold via LinkedIn Campaign Manager.


Det vil sige klik-baseret betaling for målrettet og målbar distribution af virksomhedens opslag på Company Page (eller skjulte indholdsopslag, der nødvendigvis ikke vises på Company Page).

Det betyder, at når virksomhedens LinkedIn-ansvarlige udgiver et berigende og publikumsrelevant opslag på Company Page, så kan man vælge, at øge opslagets rækkevidde ved at distribuere opslaget til andre relevante LinkedIn brugere i virksomhedens målgruppe.

Opslaget vil fremgå som promoveret indhold i den valgte målgruppes sociale nyhedsstrøm på LinkedIn.

Hvis målgruppen finder opslaget tilstrækkelig relevant vil de klikke det til en given auktionspris på klik.

Derudover kan opslaget suppleres med en lead-genererings formular, der gør det meget nemt for målgruppen, at bestille specifikke indholdsaktiver mod afgivelse af de kontaktdata, som LinkedIn allerede har registreret på LinkedIn brugeren.

FORUDSIGELIG BUSINESS CASE

Den store fordel ved at vælge Native Advertising på LinkedIn er Business Casens forudsigelighed.

LinkedIn tilbyder fantastiske muligheder for at planlægge og adressere virksomhedens indholdsopslag til et meget veldefineret publikum ud fra en række målretningskriterier som demografi, grupper, kompetencer med mere.

Samtidig giver LinkedIn mulighed for at eksekvere Account Based Marketing til alle LinkedIn-brugere i nøje udvalgte og navngivne virksomheder, som virksomhedens salgs- og marketingorganisation anser som ”Must-win”-kunder.

Målretningsfaciliteterne betyder, at LinkedIn kan rapportere, hvor mange personer, der tilnærmelsesvis er i målgruppen for det eller de indholdsopslag, der skal promoveres.

Erfarne indholdsdistributører på LinkedIn vil yderligere have indsigt i målgruppens forventede klik-rate og gennemsnitlige klik-pris på de promoverede indholdsopslag, hvilket betyder, at den direkte annonceringsomkostning kan forudsiges med ret stor nøjagtighed ud fra denne enkle kalkule:

ANTAL ANNONCER x MÅLGRUPPESTØRRELSE x KLIK-RATE x KLIK-PRIS = XXX KR.

Den anden side af Business Casen er også gennemskuelig og forudsigelig under den forudsætning, at salgs- og marketingorganisationen kender til den vægtede værdi og konverteringssandsynlighed af publikumsbesøg på hjemmesiden eller marketingkvalificerede leads, der downloader case-studier, analyser, e-bøger eller andre berigende indholdsaktiver.

Et eksempel kan være en B2B-virksomhed, der har godt styr på data i virksomhedens historiske kunde- og ordrepipeline.

Data tilsiger, at den gennemsnitlige kundelivstidsværdi typisk er 150.000 kr. og samtidig anslås det, at en potentiel kunde, der downloader et givent indholdsaktiv har 5 % sandsynlighed for at blive konverteret fra marketingkvalificeret lead til ordre eller langvarig kunderelation.

Med den indsigt i baghånden er det muligt at forudsige det forventede udbytte af de investerede annonceringskroner i Native Advertising på LinkedIn:

ANTAL ANNONCEEKSPONERINGER x KLIK-RATE x KONVERTERINGSSANDSYNLIGHED(ER) x LIVSTIDSVÆRDI

For det givne eksempel antages, det at målgruppen er på 5.000 personer, der eksponeres for 5 indholdsannoncer med en klik-rate på en halv procent i en given periode:

25.000 x 0,005 = 125 KLIK PÅ PROMOVERET INDHOLDSAKTIV

I dette tilfælde anslår vi, at ti procent også gennemfører en form for download-proces, der efterfølgende har de føromtalte fem procents sandsynlighed for at salgs- og marketingorganisationen konverterer lead til en langvarig kunderelation med en kundelivstidsværdi på føromtalte 150.000 kr.

125 KLIK x 10 % x 5 % x 150.000 KR. = 93.750 KR.

Den direkte annonceringsomkostning vil være 6.250 kr., hvis klik-prisen i dette scenarie anslås til 50 kr.

Det vil i netop dette scenarie sige, at Business Casen for Native Advertising på LinkedIn kan forudsiges til at være 93.750 kr. værd ved en investering på 6.250 kr.

Derudover kan du med en vis sandsynlighed forudsige, at den sponsorerede og indfødte indholdskampagne, vil generere mellem 10-12 ret kvalificerede leads, hvis din målretning til målgruppen er tilstrækkelig veldefineret.

MÅLBARHED

Indledningsvis gav jeg udtryk for målbarhed som en afgørende faktor for førstevalget af LinkedIn som platform for indfødt annoncering.

Det forholder sig nemlig sådan, at målbarhed og publikumsindsigt er en af de helt store fordele ved indfødt annoncering på LinkedIn.

Når de indfødte annonceringskampagner er sat professionelt og rigtigt op, så giver LinkedIn et løbende indblik i hvordan kampagnerne forløber i forhold til effektivitet, leads, konverteringer, sociale handlinger og budget.

Det anbefales eksempelvis, at angive en monetær værdi for publikums besøg på rette landing-pages eller konkrete call-to-actions. På den måde kan LinkedIn beregne og rapportere værdien til 1.250 kr. når 125 personer har besøgt den angivne landing-page, der er værdiansat til 10 kr. for et besøg.

Slutteligt bør værdien af LinkedIn’s ”Website Demographics” ikke negligeres.

Den funktion giver eksempelvis et hurtigt og sandfærdigt indblik i, hvad der reelt karakteriserer de besøgende på virksomhedens hjemmeside i forhold til de besøgende på en bestemt landing-page.

OVERKOMMELIG IMPLEMENTERING

LinkedIn er tilgængelig for alle B2B-virksomheder. Mange råder allerede over en Company Page og udgiver løbende indholdsopslag som del af Content Marketing indsatsen.

Men det er desværre fortsat de færreste, der går i gang med sponsorering af indholdsopslag på LinkedIn trods en meget overkommelig vej til implementering og kapitalisering på virksomhedens indholdsaktiver.

Dog er det min personlige erfaring, at den største barriere oftest handler om utilstrækkelig indsigt i pipeline- og kundedata for at beregne den forventede værdi af den indfødte annoncering.

Så rådet herfra er, at selv gå i gang med dataanalyse og LinkedIn Marketing Solutions eller kontakte en ekspert, der hurtigere kan hjælpe jer træfsikkert i gang.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.