Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

Shopperadfærd og kundeadfærd

I GfK Panel Services har vi fokus på analyser af dagligvarehandlen, shopperadfærd og dynamikkerne kæder og brands imellem.

På den måde leverer GfK Panel Services indsigter i hvor mange der køber en vare, hvor ofte de køber, hvor meget de køber pr. gang, hvor det købes, til hvilken pris etc., og skaber på den måde det nødvendige fundament for beslutninger i det danske dagligvaremarked.

Gennem skræddersyede analyser i vores paneler afdækkes både drivere og barrierer for shopperadfærd.

GfK Panel Services hører under et af verdens største markedsanalyseinstitutter. I skandinavien er GfK et af de ledende firmaer med kontor i København, Oslo, Lund og Stockholm.