Kære leder på LinkedIn
- ligner du Kedelige Søren, Sure Kresten, Visionære Vivi eller Anonyme Anette?

Måske du tænker ved dig selv og hvilken betydning har det? Jeg er jo ikke pt. jobsøgende og bruger derfor ikke ret meget LinkedIn. Lederens rolle på LinkedIn har ændret sig fra dengang LinkedIn primært var en stille visitkortdatabase, til i dag også at være et sted hvor moderne (og umoderne) ledere er tilstede, for at gøre virksomheden OG dem selv mere attraktiv.

LinkedIn, erhvervslivets foretrukne sociale medie, er i en rivende udvikling.

Diversiteten blandt medlemmerne øges, det gælder både på branche og individ-niveau.

Nye funktionaliteter kommer til og ikke uvæsentligt er LinkedIn gået fra at være en ret stille platform for primært jobsøgere, til at være en toneangivende platform. Et “ægte socialt medie” hvor indhold produceres, deles og kommenteres dagligt. LinkedIn er nu et medie der oftere bringes i spil også på bestyrelses- og direktionsniveau, fremfor alene på funktionsniveau (HR, marketing, salg, kommunikation). Hvorfor? Fordi der oplagt er en værdi i at være der, eller måske for nogle nærmere en frygt for COI (Cost of Inaction).

Jeg vil overordnet sige, at LinkedIn er gået fra i 2003

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL