Bliv medlem af Erfagruppen med en mission om at udvikle:

De dygtigste marketingledere i Danmark

Gruppemøderne er levende og inspirerende. Du vil få et personligt og fagligt udbytte, uanset om du er leder eller du sidder alene med ansvaret for en marketingfunktion. Gennem indlæg af eksterne specialister og sparring med de andre medlemmer i netværket får du:

 • Overblik over fagets discipliner
 • Indsigt i nye metoder og værktøjer
 • Kendskab til marketing-teknologi
 • Viden om processer og samarbejde

Så du kan:

 • Tage ansvar for markedsføring på et strategisk niveau
 • Lede en marketingafdeling
 • Udfordre bureauer og it-partnere
 • Skabe fremragende resultater for din virksomhed

Møderne:

 • Veksler mellem virksomhedsbesøg, indlæg fra specialister og altid dialoger i gruppen

Du kan søge om optagelse når som helst.

Bestil mere info om medlemskab, fordele, pris etc.:

 • Send en mail om din interesse til: Bjarke@marketcommunity.com
 • Eller ring til Bjarke Stemann, Partner, Marketcommunity på 21 60 23 00

 

På besøg hos Egmont til en snak om content produktion, publicering og native advertising. Med efterfølgende dialog og erfaringsudveksling internt i gruppen. 

Møde kalender:

Fremtidens krav til marketingledere
5. februar 2019
Hvilke krav skal vi leve op til som marketingledere? I en tid, hvor markeder udvikler sig med lynets hast, og nye muligheder viser sig, skal marketing mere end nogen sinde drive virksomhedens udvikling. Men samtidig er konkurrencen hårdere og opgaverne mere komplekse. Det stiller nye krav til os som ledere. På dagens møde kigger vi på marketings rolle, og hvilke personlige og faglige kompetencer, vi har brug for, hvis vi fortsat skal levere resultater.

Digitale marketingværktøjer
12. april 2019
Udviklingen i sig selv kræver nye marketingværktøjer, der kan gøre os klogere og mere effektive. Strømmen af nyheder kan gøre én svimmel. Fra Automation og Business Intelligence til bedre projektledelse og værktøjer til at gøre daglige processer mere agile. Alene Slack har på få år fået tusindevis af brugere verden over. Vi udveksler erfaring og synspunkter om, hvad der virker for os hver især.

Kundebilledet
27. august 2019
Vi er vant til at tale om målgrupper. Men hvad er det i dag? Er der længere homogene grupper i markedet, og hvordan ser de i givet fald ud? Kan vi skabe kundebilleder, der både er retvisende og operationelle, og hvor får vi data fra? Fra Business intelligence? Fra Social Media listening? Eller måske fra Gruppeanalyser, Web-analyser eller Netpromoter Scores? Vi udveksler erfaringer om, hvordan vi bruger vores kundebillede aktivt, og hvordan vi måske arbejder med segmenter og personas.

Samarbejde med bureauer
2. oktober 2019
Reklamebureauer, mediabureauer, eventbureauer og PR-bureauer. Der står heldigvis mange klar til at hjælpe os derude. Spørgsmålet er, hvordan vi vælger dem, der er bedst for os. Hvad har vi brug for? Hvordan kan vi lave en fair proces, som giver os de nødvendige svar? Og nok så vigtigt; hvordan etablerer vi et frugtbart samarbejde, som giver optimale resultater? På dette møde arbejder vi med, hvordan vi får et det bedste udbytte.

Marketingstrategi og planer
Dato kommer
Strategi er som bekendt at være afklaret om, hvad man skal sige ’nej’ til. Mens planlægning er at skrive en drejebog for de ting, man så siger ’ja’ til. Med knap 2 måneder til et nyt kalenderårs start kigger vi på, hvordan man kan komme godt igennem processen og gøre sig klar til marketingåret 2019. Vi deler erfaringer om, hvad der virker for os, og hvad man måske skal undgå.

 • Få tilsendt mere information om møderne, optagelse, pris etc.