Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fra Mobile First til Platform First

Da Luke Wroblewski i 2009 udgav artiklen ”Mobile First” (bogen kom i 2011), blev titlen meget hurtigt et mantra inden for webudvikling. Ikke mindst i forhold til responsivt webdesign, der på det tidspunkt var en ny og meget anderledes måde at tænke webudvikling på. Hidtil havde der kun været desktoppen at tage hensyn til – men det stod klart, at den model stod over for sin snarlige død.

”Mobile First” gav utrolig god mening i forhold til den eksplosive udbredelse af stadig bedre og større smartphones, voksende mobil båndbredde, og udviklingen af mobil-apps med høj brugsfrekvens såsom Messenger, Facebook og Netflix. Samlet set skete der et voldsomt skred i vores adfærd i retning af mobilen. Den naturlige konsekvens var, at den mobile brugeroplevelse pludselig blev en ny og vigtig konkurrenceparameter, man var nødt til at forholde sig til.

Mobile First er Old News

Sådan er det ikke helt længere. Mobile First er allerede old news. De fleste Google-søgninger sker på mobilen, 90% af Facebooks daglige brugere bruger deres mobil, og websites inden for specielt medier og underholdning ligger generelt med en andel af mobilbrugere på 60% og opefter. Med andre ord: ”Mobile is no longer winning, it has already won”, som Googles Eric Schmidt har formuleret det.

Langt de fleste har i dag indset nødvendigheden af at optimere deres sites og services til mobile interfaces, og rigtig mange har haft store succeser med at relancere responsive løsninger, der optimerer den mobile brugeroplevelse. Så langt, så godt.

Det paradoksale er, at der i takt med udbredelsen af ”Mobile First” perspektivet er opstået nogle nye udfordringer for inden for specielt user experience delen, som jeg tror, der vil komme mere fokus på i de kommende år. På samme måde som en ”Desktop First” tilgang til responsiv webudvikling er åbenlyst forkert, kan man argumentere for, at ”Mobile First” tilgangen har nogle af de samme udfordringer – blot med modsat fortegn.

Mobile First må ikke blive Mobile Only

Den grundlæggende faldgrube ved Mobile First perspektivet er, at man i sin iver efter at tilgodese mobilbrugerne risikerer at skabe en ringere oplevelse på andre platforme, ikke mindst desktopversionen. Med Jakob Nielsens ord, så må Mobile First ikke blive til Mobile Only, fordi man så risikerer at forringe brugeroplevelsen for desktop-brugere – og så er man på en måde lige vidt.

Man kan spørge sig selv, hvad problemet egentligt er, når statistikken entydigt viser en klar vækst i brugen af mobilen? Hertil er svaret, at mange websites stadig har en stor andel af desktopbrugere, ikke mindst fordi en stor del af browseraktiviteterne kommer fra arbejds- og studiecomputere. Det ses for eksempel meget tydeligt i statistikkerne for B2B websites, hvor andelen af desktopbrugere ofte ligger over 60 procent. Spørgsmålet er, hvor god mening Mobile First tilgangen giver for dem?

Hvad er problemet?

Et af de mest veldokumenterede problemer ved Mobile First tilgangen er burger-menuen, som efterhånden er blevet et standardikon i mobilløsninger – og i stigende grad også bliver brugt til tablet- og desktopløsninger. Burger-ikonet løser på den ene side problemet med at vise desktoppens menuer i et ensartet og minimalistisk designudtryk. På den anden side skaber det nye problemer for desktop-brugerne, der må finde sig i en ringere brugeroplevelse.

For det første er der en del, der ikke forstår betydningen af ikonet (nogle undersøgelser viser, at klikraten stiger op til 20% ved at ændre burger-ikonet til ”Menu”). For det andet er det åbenlyst sværere at opdage sitets indhold, når det er skjult. Og for det tredje dels kræver det langt flere (unødvendige) klik at navigere rundt på sitet – i særlig grad når man sidder på en stor skærm.

Isbjergs-sites

Et andet problem ved Mobile First perspektivet er de halvtomme og meget lange sider, der plager mange websites. Ofte er der tale om standardtemplates, som er bygget op af større eller mindre blokke (i Windows metrodesign stilen). Blokkene er i udgangspunktet udviklet til touch-baseret interaktion og fungerer som regel godt i apps og mobilbrowsere.

Til gengæld fungerer de mindre godt, når de bliver forstørret op til store skærme, hvor det stramme mobildesign bliver udskiftet med overdimensionerede ikoner og unødigt lange sider.

Resultatet er interfaces udformet som isbjerge, hvor kun spidsen af indholdet er synligt over folden. Hvilket er mindre heldigt, da brugerens opmærksomhed som regel er koncentreret omkring det øverste af sidens indhold (nogle undersøgelser angiver, at 80% af opmærksomheden ligger over folden).

Et tredje problem udgøres af, at mange mobilløsninger på forhånd opgiver at overføre ”svære” designelementer til mobilplatforme og dermed accepterer en ringere løsning på mobilen. Det gælder for eksempel tabeller med mange kolonner, hvor de fleste mobilversioner vælger at lade brugerne scrolle horisontalt eller nedskalere tabellerne til et mikroskopisk niveau. Her er der åbenlyst et behov for at udvikle nye adaptive visualiseringsmodeller, der kan give mere optimale visninger for de enkelte platforme.

Platform First

Pointen er, at et alt for ensidigt fokus på Mobile First perspektivet indebærer en risiko for at forringe brugeroplevelsen for de brugere, der benytter en anden platform. Jeg argumenterer ikke for at ditche Mobile First som tilgang, men for at videreudvikle den til en Platform First tilgang, hvor der sker en lidt større tilpasning til de enkelte devices end tilfældet er i dag.

Problemet ligger ikke så meget i det mobile perspektiv men mere i den one size fits all-tankegang, der desværre ofte er en utilsigtet omkostning, der følger med responsivt designede websites. Faren ved den responsive tankegang er, at den inviterer til at designe til laveste fællesnævner, fordi det er det nemmeste og billigste i et udviklings- og designperspektiv. Men ud fra et UX perspektiv ligger der et stort potentiale i at tilpasse løsningen til de enkelte platformes styrker, svagheder og ikke mindst brugsscenarier.

Users First

Personligt tror jeg, at vi i de kommende år vil komme til at se en bølge af redesigns, hvor det brugercentrerede design bliver foldet endnu mere ud. Det vil dels ske i form af optimeringer og tilpasninger til de enkelte devices, skærmstørrelser og brugsscenarier i form af en mere balanceret Platform First tilgang til design og teknik. For eksempel i form af bedre udnyttelse af pladsen på store skærmformater, udvidet funktionalitet i landscape views og innovative løsninger på navigation og tabelvisninger.

Dels vil udviklingen ske i form af en langt mere individualiseret og relevant kommunikation med de brugere, der besøger sitet, så der bliver taget større hensyn til den enkelte brugers situation, aktuelle behov og historik. Altså en Users First tilgang, hvor kommunikationen med brugeren er det bærende element og omdrejningspunkt for den løsning, der bliver præsenteret.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.