Sådan kommer din virksomhed i mål med den digitale transformation

Virksomhederne kæmper med at levere digitale resultater og skabe innovation hurtigt nok. Stratecution er et nyt mindset og metode, der kan hjælpe virksomhederne med endelig at bryde transformationsforbandelsen.

Op mod halvdelen af de mange tusind ledere, der deltog i den store årlige undersøgelse, Technology Vision 2020, kunne berette, hvordan nye teknologier har øget behovet for hurtigere innovation i deres virksomheder. Det vil måske undre dig, men for os hos Pentia er nøgleordet i den konklusion ikke ”nye teknologier” men ”hurtigere”. Vi oplever nemlig, at det er en fælles underliggende præmis for nye forretningsmodeller, nye teknologier, nye kundeforventninger, at der handles hurtigt på forandringerne. Der er ikke tid til at vente på det rigtige øjeblik, for det vil aldrig opstå. Men hurtighed er naturligvis ikke den eneste parameter, der tæller. Hurtighed har kun værdi, hvis den bidrager til at understøtte strategien og skaber de rigtige resultater.

Kortere afstand mellem strategi og eksekvering

For at få succes som virksomhed i fremtiden, i den post digitale æra, kræver det, at vejen fra strategi til eksekvering bliver kortere, og det bliver dermed afgørende, at strategien ikke bor i et abstrakt ledelseslag af virksomheden, der ikke har særlig stor berøring med virksomhedens udførende led. For at sikre både hurtighed og resultater er det derfor helt afgørende med en mindre afstand mellem strategi og eksekvering. Strategi og eksekvering bør således ikke være to adskilte indsatser men derimod en sammenhængende cirkelbevægelse. Vi kalder det begreb for stratecution.

Stratecution er både en metode og et mindset, og i denne artikel ser vi på de tre vigtigste elementer i begrebet, som forenklet kan beskrives i ligningen: Strategy + execution = stratecution.


Strategy + execution = stratecution

Tænk outcome ikke output

Først og fremmest handler stratecution-mindsettet om at skifte virksomhedens fokus fra output til outcome.

Output er det, vi leverer. Outcome er den forandring, der skabes af vores leverance. Man kan sige, at hvor output driver et outcome, driver outcome den endelige værdi. Hvis vi har for stort fokus på vores output, risikerer vi at miste øjet på bolden, og i stedet for at skabe værdi, får vi skabt leverancer, features og indhold, der ikke skaber den værdi, vi ønsker. Et klassisk output-fokus ville være at sige: “vi skal have lavet en ny app”, men app’en i sig selv fører ikke nødvendigvis til forretningsværdi. I stedet burde man tænke i outcome, f.eks. “Vi vil gerne øge loyaliteten hos vores kunder” og så afsøge mulighederne for, hvordan denne adfærdsændring kan opnås. Måske er vejen til mere loyale kunder en app, måske er det ikke. Men ved at tænke i outcome, er du tættere på at skabe reel forretningsværdi. Fokus på output er en naturlig konsekvens af gerne at ville have kontrol. Men fokus på output begrænser muligheden for at styre efter outcome.


Output eller outcome? Output er det, vi leverer.
Outcome er den forandring, der skabes

Med en outcome-baseret tankegang bliver man aldrig færdig med leverancen, for man bliver ikke færdig med “at få folk til at spise sundere” og så videre.  Stratecution-mindsettet kræver derfor et såkaldt feedback loop.

Cirkulær strategi og eksekvering med feedback loops

En strategis vision bør være langsigtet, men den taktik, der eksekverer strategien bør løbende tilpasses med den evigt forandrende omverden.

Når den strategiske forretningsejer uddelegerer et outcome-ansvar, gives det udførende led dels et større løsningsrum, men også et mandat til at finde den bedste måde at skabe værdien på. Med denne frihed medfølger et øget ansvar for at kunne bevise værdien, inden budgettet er brugt op. Det kræver et afsøgende mindset, som vi kender det fra Lean Startup eller Design Thinking. Det er et mindset, hvor al handling producerer et resultat og en læring. Og idet det strategiske og det udførende lag har det samme reelle mål, nemlig et outcome-mål, er både resultater og læringer relevante i begge lag. Det er derfor afgørende for stratecution-tankegangen, at det udførende lag evner at omsætte de løbende resultater til læringer, der kan fødes tilbage til det strategiske lag, så strategien løbende kan tilpasses jævnfør med, at virksomhed bliver klogere. Den er også her, at tilnærmelsen mellem strategi og eksekvering begynder at opstå.

Lykkes man med at opbygge en tættere forankring mellem strategi og eksekvering, og lykkes man med at omstille sit fokus fra, hvad der leveres, til hvilke forandringer, man skaber, vil man få en virksomhed, der i langt højere grad er drevet af tillid, værdi og kreativitet, og man vil have de bedste kort på hånden for at skabe en virksomhed, der er parat til at forandre sig med verden. Og hvis gjort rigtigt: Kan forandre verden.


Til venstre ses den traditionelle bevægelse, hvor strategien rammer organisationen oppefra. Til højre ses feedback loopet, hvor strategi og eksekvering hele tiden bygger videre på ny viden.

Hurtigere i mål med Try – Do – Live

For at kunne udføre et stratecution-mindset er der behov for at kunne arbejde iterativt, begå fejl hurtigt og indarbejde læringer i næste version. Men der er også behov for at kunne skabe en tæt forankring mellem nye initiativer og de forretningskritiske systemer og processer, som ikke nødvendigvis skal udfordres fra dag til dag. Der er forskellige måder at opnå dette resultat. Hos Pentia bruger vi fx metodeframeworket Try – Do – Live. Frameworket favner tre forskellige ways of working, der afspejler de tre forskellige stadier i udviklingen af produkter eller services.

I Try-fasen er formålet at definere hvilket problem der skal løses, samt at bevise at man med den rette løsning kan drive det ønskede outcome. Try-fasen er præget af mange små iterationer, hurtig afprøvning og et hårdt fokus på at opnå det ønskede outcome.

I Do-fasen respekteres, at nye løsninger skal forankres i organisationen, og at de skal bygges ikke blot for at bevise en business case men for at være effektive, fleksible løsninger, der kan skaleres og driftes mange år frem.

I Live-fasen arbejdes der på at implementere løsningen organisatorisk. Det skal sikres, at teamet, der ska drive løsningen, har de rette kompetencer og at der fortsat er det rette fokus på at optimere løsningen ift. at optimere evnen til at drive det ønskede outcome.

Vi har ikke råd til at miste gode ideer

Når udviklingen går hurtigere, og behovet for transformation vokser, som vi har set det gennem de sidste fem år, kigger virksomhederne naturligvis i deres ledelsesværktøjskasse for at finde hjælp. Men behovet for innovation bør ske i alle led. Innovation bør således også ske i den strategiske værktøjskasse, for det er svært at skabe noget nyt – med et gammelt mindset.