Hvordan kan du hjælpe din kunde på HELE rejsen

Ønsker vi at følge forbrugeren på hele hans rejse – fra at være ligeglad kundeemne til loyal kunde og ønsker vi at tilrettelægge en markedsføringsindsats, der tjener både forbruger og virksomhed bedst hele vejen? Så er der tale om en rendyrket integreret marketing indsats. En sådan er tredimensional.

Dimension 1:
Integreret kunderejse
, dvs. integration af kommunikationen til og dialogen med målpersonen på dennes rejse fra at være uengageret kundeemne og til at ende som begejstret og trofast kunde.

Dimension 2:
Integreret interessentmarkedsføring
, dvs. integration af dialogen med målpersonen og influentgruppen på en given fase i målpersonens kunderejse. Det nytter ikke noget at være fantastisk til at opbygge præference og relationer til målpersonen, hvis hans produktvalg i sidste ende er bestemt af, hvad vennerne eller Trustpilot måtte mene. Den integrerede interessentmarkedsføring skal sikre, at alle relevante interessenter skal støtte målpersonen, vi gerne ser.

Dimension 3:
Integreret mediaanvendelse
, dvs. integration af de kontaktparametre, der tages i anvendelse på et givet stadie på kunderejsen. Det er her, vi skal opnå en synergi i kommunikationen gennem TV, annoncering, outdoor, Facebook, bloggere, bannere, presse etc.

DIMENSION 1: DEN INTEGREREDE KUNDEREJSE

Af praktiske

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL