De unges online vaner, og hvordan din virksomhed kan rumme dem

Vi ser det konstant i hverdagen: Kassedamer erstattes af self checkout-kasser, støvsugeren finder selv nullermændene i stuen, og fabriksarbejderens håndarbejde er blevet erstattet af en hurtig og smart maskine. Kort før årtusindskiftet var kunstig intelligens et banebrydende fænomen.

Nye rum for succes

I en tid, hvor forandring i et højt tempo sætter dagsordenen, kan man ikke bare gøre, som man altid har gjort. Med forandring stiger behovet for alternative løsninger. En usikker økonomi og stærkt konkurrenceprægede markedsvilkår betyder, at en virksomhed kun kan adskille sig fra andre virksomheder i kraft af sine menneskelige ressourcer.

Det forstærkes af, at den traditionelle produktionsvirksomhed er erstattet af videns- og servicevirksomheder, hvis centrale produktionsfaktor er mennesket, og hvis "produkter" består af menneskelig adfærd. Her er udfordringen, at de menneskelige ressourcer ikke er lagervarer, der kan købes i færdige udgaver. De virksomheder, der vinder, er derfor dem, der har fingeren på pulsen i forhold til menneskelige kompetencer og medarbejderengagement - ikke mindst når det gælder de kommende generationer. De nuværende menneskelige ressourcer skal naturligvis fastholdes og udvikles, men samtidig skal der skues fremad. Fremtidig succes kræver en fortsat tilstrømning af ny viden og

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL