Corporate Communication

På dagens marked, hvor ideer og præferencer skifter meget hurtigt, og information derfor også er usikker, må en organisation både kunne registrere mange forskellige input og evne at leve med usikkerhedsmomentet.

Med kamæleonen som forbillede

Alle levende systemer - som fx organisationer - er nødt til at have et sanseapparat, der er lige så komplekst og nuanceret, som de omgivelser, de skal aflæse og tilpasse sig. På dagens marked, hvor ideer og præferencer skifter meget hurtigt, og information derfor også er usikker, må en organisation både kunne registrere mange forskellige input og evne at leve med usikkerhedsmomentet.

Det er imidlertid ikke mange virksomheder, der er i stand til hele tiden at tilpasse sig nye vilkår og samtidig producere deres kerneydelse. Man kan derfor med fordel betragte organisationer som bestående af både "åbne systemer", som søger - og i nogen udstrækning også skaber - usikkerhed, fx marketing, produktudvikling o.lign. - og "lukkede systemer", der trives bedst under stabile forhold, fx produktion, logistik o.lign.

Hvis organisationen skal fungere optimalt bør disse to områder, ifølge organisationsteoretikeren James D. Thompson, skilles ad, så de funktioner, der har med usikkerhed og fleksibilitet at gøre, afkobles fra den del af organisationen, der kræver

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL