CSR og bæredygtighed som branding

Vi ser det konstant i hverdagen: Kassedamer erstattes af self checkout-kasser, støvsugeren finder selv nullermændene i stuen, og fabriksarbejderens håndarbejde er blevet erstattet af en hurtig og smart maskine. Kort før årtusindskiftet var kunstig intelligens et banebrydende fænomen.

Forbrugere som interessenter

Et rungende "ja" til ovenstående spørgsmål vil være det helt centrale argument for, at en virksomhed skal udvise social ansvarlighed. Det er grundlaget for hele stakeholder tanken, at en socialt ansvarlig virksomhed er optaget af sine interessenters bekymringer og søger at tilfredsstille deres ønsker. Interessenter er de aktører, der direkte eller indirekte kan påvirke eller selv bliver påvirket af virksomhedens aktiviteter, fx kunder, leverandører, medarbejdere, aktionærer, medier, investorer, regulatorer og interesseorganisationer. Der er næppe tvivl om, at forbrugerne må høre til blandt virksomhedernes allervigtigste interessenter, men der er ikke forsket særligt meget i, hvilke forbindelser der er mellem CSR aktiviteter og forbrugernes opfattelser, holdninger og adfærd.

Traditionelt er marketing blevet målt på salg, profit og/eller markedsandele. Men stakeholder perspektivet vinder stadig mere fodfæste, og virksomhederne er kommet under stigende pres med hensyn til at opføre sig som gode borgere. I dag skal de ikke kun leve op til økonomiske, lovmæssige og etiske forpligtelser

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL