Værdibaseret ledelse

Der er mange former for værdibaseret ledelse – og hverken blandt teoretikere eller praktikere er der enighed om, hvad det er, eller hvordan det skal implementeres. Men én ting er sikkert: Blandes de økonomiske og humanistiske værdier succesfuldt, kan værdibaseret ledelse bygge bro mellem det, virksomheden siger, og det den gør.

I den internationale litteratur handler begrebet value-based management om virksomhedens strategiske og økonomiske forhold, herunder hvad konkurrencesituationen og den herskende industristruktur betyder for dens muligheder for at skabe identifikation og gennemføre værdiskabende aktiviteter. Økonomisk værdiskabelse kan eksempelvis ske ved at satse på virksomhedens kernekompetencer med det formål at øge dens fremtidige finansielle værdi, eller ved at strategiske tiltag følges op af målinger af virksomhedens økonomiske præstationer og øjeblikkelige økonomiske position. Og i forlængelse heraf består value-based management af strategiske modeller som Porters værdikæde, Hamel og Prahalads kernekompetence model, SWOT analyse, McKinseys 7-S model og Ansoffs produkt/markedsmatrix model. Det vil sige modeller for værdiansættelse og modeller for validering af virksomhedens økonomiske værdi. Denne tilgang til begrebet fokuserer på at forbedre den interne kommunikation og bruge numeriske analyser til at øge virksomhedens værdi i mere kontant forstand: Dens indre værdi, værdien af investorrelationerne og markedsværdien. Den danske værdibaserede

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL