Virksomhedens sande ansigt

Vi ser det konstant i hverdagen: Kassedamer erstattes af self checkout-kasser, støvsugeren finder selv nullermændene i stuen, og fabriksarbejderens håndarbejdeEr modhistorier en byrde eller en styrke i forandringsprocesser? Hvad stiller vi op, når adgangen til organisationens sande identitet går gennem medarbejdernes modhistorier? Når vi sammenholder denne erkendelse med vores viden om, at medarbejdere helt naturligt afholder sig fra at videregive disse kritiske fortællinger til ledelsen, så står vi i et stort dilemma i forhold til at skabe en sund organisationskultur. Dette er et problem, da kulturen netop spiller en afgørende rolle i forhold til at lykkes med forandringsprojekter.

Fri fortolkning

Så hvad kan man som leder gøre for at få adgang til disse modfortællinger? En vigtig forudsætning er at vise en oprigtig interesse i, hvordan de strategiske budskaber bliver modtaget og fortolket af medarbejderne. Fortolkning er en subjektiv proces. Det betyder, at vi alle har vores egen lille fortolkningsproces, der blandt andet bunder i vores individuelle erfaringer, baggrunde og kompetencer. Samtidig bliver vi påvirket af, hvordan andre fortolker budskaberne. Men når ledelsen ikke guider vores fortolkninger, så gives der plads til det, vi kan kalde for `fri fortolkning´. For en ting er sikkert, vi afholder os ikke fra

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL