Design kræver ledelse

Vi ser det konstant i hverdagen: Kassedamer erstattes af self checkout-kasser, støvsugeren finder selv nullermændene i stuen, og fabriksarbejderens håndarbejde er blevet erstattet af en hurtig og smart maskine. Kort før årtusindskiftet var kunstig intelligens et banebrydende fænomen.

Lad os starte med tre eksempler: For det første viser en analyse, som CBS har udført for Økonomi- og Erhvervsministeriet, at produktiviteten i virksomheder, der benytter design som innovationsdriver, er 6 pct. højere end hos andre virksomheder. For det andet viser en analyse af Capacent for Erhvervs- og Byggestyrelsen, at virksomheder, der arbejder strategisk med design, er tre gange så innovative som virksomheder, der ikke arbejder med design. For det tredje fortalte professor Jan Rose Skaksen på Mandag Morgens Innovationsdag den 25. januar i år, at et studie over importerede varer i USA har vist, at der er et prisspænd på en faktor 24 på samme vare i samme produktkategori. Dette fænomen må ifølge Jan Rose Skaksen forklares med faktorer som design og kvalitet.

Hvad er design management?

Design management har de seneste årtier været et ledelsesbegreb i rivende udvikling. Litteraturen omkring design management rummer i dag også et væld af aspekter, og ledelsesdisciplinen lader sig derfor ikke

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL