Kære forbruger: Du er dum, uansvarlig og overbrugende

Orwells ”1984“ og Huxleys ”Fagre nye verden“ havde (heldigvis) ikke helt ret. Men de tog heller ikke helt fejl, og der, hvor de havde en pointe, var, at befolkningen er forholdsvis villige til at acceptere kontrol, adfærdsregulering og forbud. Ikke i en outreret form som hos Orwell og Huxley, men de to satte bare udbredelsen af samfundskontrollen på spidsen for at understrege deres pointer.

Hvad, der måske er endnu mere skræmmende, er, at folk for så vidt synes, at kontrol, regulering og forbud er i orden ud fra devisen om, at de, der opfører sig korrekt, jo ikke har noget at frygte, og at samfundet/lovgiverne jo bare vil hjælpe os. Det er en vanvittig svær balance. Nu springer jeg lige 40 år tilbage i tiden.

Hvad er det bedste guld?

1971: Pornografien var lige givet fri (1969) – holy camoly, slut med underlige sorte censurstriber i lurvede blade. Du kunne køre, hvad det passede dig på motorvejen, du skulle ikke bruge sikkerhedssele (hvis der overhovedet var en i bilen), du skulle ikke bruge styrthjelm, og du kunne ryge, hvor det passede dig. Vil du tænke dig, at

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL