Fra Corporate Incognito til Corporate Identity

Mens corporate vision og mission udgør virksomhedens raison d'être i forhold til interessenter (kunder, ejere, medarbejdere, m.v.), omhandler corporate strategy vejen til at gøre visionen til virkelighed, mens corporate identity anviser rammerne for virksomhedens arbejde frem mod målet - altså hvordan strategien skal udleves, anskueliggøres og kommunikeres. Vores erfaringer peger imidlertid på, at arbejdet med corporate identity alt for ofte udelukkende fører til delmålet om at øge kendskabsgraden, mens effekten på toplinjen udebliver. I denne artikel diskuterer vi tre klassiske faldgruber, der udgør årsagerne hertil, ligesom vi anviser veje til at sikre, at virksomhedens arbejde med corporate identity også giver udslag på virksomhedens toplinje i form af profitabel omsætningsvækst.

De tre ben i virksomhedens corporate identity

Blandt byggestenene i corporate identity indgår:

• Corporate culture, der definerer de værdier og fælles overbevisninger (corporate values and beliefs), organisationen og dens medarbejdere må og skal efterleve, for at strategien kan virkeliggøres.

• Corporate design, der sætter retningslinjerne for, hvordan virksomhedens interessenter visuelt gennem logoer, uniformer, møblering m.m. tildeles en intuitiv genkendelighed af de værdier og fælles overbevisninger, der ligger til grund for strategien.

• Corporate communication, der sætter retningslinjerne for, hvordan virksomheden internt som eksternt

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL