Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sådan har digitaliseringen ændret vores rolle som marketingchef

Vi, der beskæftiger os med marketing og kommunikation, har øjnene fast rettet mod vores omverden. Vi arbejder hver dag med at forstå markedet, og vores evne til at spotte ændringer og se nye muligheder er afgørende for effektiviteten og udbyttet af vores indsats. Men er vi lige så opmærksomme på den udvikling, der påvirker vores egen funktion og faglige profil, og evner vi at tilpasse vores rolle, når fokus ændrer sig, og nye megatrends opstår?

Jeg har haft fornøjelsen at være marketingchef i førende danske og internationale B2B rådgivningsvirksomheder gennem 20 år. Når jeg ser tilbage på udviklingen de seneste 10 år, er der ingen tvivl om, at digitaliseringen er den parameter, der har haft den største indflydelse på rammerne for mit arbejde. Digitaliseringen har ændret den faglige værktøjskasse markant, og den har derved også haft stor betydning for sammensætningen af marketingteamet og den løbende ledelsesopgave.

For 10 år siden kunne vi med en annoncekampagne i erhvervssektionen i 3-4 trykte aviser nå relativt bredt ud til vores målgruppe af beslutningstagere i det danske erhvervsliv. I dag er der kommet en lang række online platforme og nye kanaler, som den enkelte beslutningstager vælger til og fra. Den måde, som beslutningstagerne orienterer sig på, er derfor blevet mere kompleks, mere digital og mere individuel. Det udfordrer kompetencerne i marketingfunktionen, fordi vi skal favne over stadig flere online kanaler i vores marketingindsats uden at miste fokus på de traditionelle dele af marketingmix’et, eksempelvis events og PR.

Jeg har ofte stået i en situation, hvor jeg af budgethensyn har været nødt til at foretage en afvejning af antallet og omfanget af aktiviteter i forhold til antallet af medarbejdere, der skulle skabe og drive aktiviteterne. Beslutningen er oftest faldet ud til fordel for de menneskelige ressourcer, og det skyldes blandt andet, at en større del af B2B-marketingarbejdet i dag i forhold til tidligere handler om at drive online kanaler og skabe og vinkle content til kanaler, der ikke driver omkostninger på samme måde som de store annonce- eller direct mail-kampagner gjorde tilbage i tiden. Af samme årsag er behovet for kompetencer inden for online markedsføring og online kommunikation hos den enkelte marketingmedarbejder helt afgørende uanset hvilken rolle, man sidder i – inklusive min egen.

Tidligere tiders specialisering suppleret med bredere kompetencer

For den type B2B-virksomheder, som jeg arbejder i, med marketingafdelinger på 5-10 medarbejdere, har udviklingen medført en kompetenceglidning og mindsket behovet for specialisterne. Tidligere var du som marketingmedarbejder dybt specialiseret – alle foto- og videoproduktioner blev varetaget af den professionelle in-house fotograf, kommunikationskonsulenten redigerede artiklerne til f.eks. nyhedsbrevene, som den uddannede grafiker layoutede og webmedarbejderen derefter tilrettelagde og publicerede på hjemmesiden.

I dag er der så mange aktiviteter, og behovet for realtime kommunikation og konstant synlighed er så højt, at aktiviteten oftest håndteres af én og samme medarbejder i én og samme proces. Derfor skal du som marketing person nok have en faglig kernekompetence, men du skal kunne håndtere hele produktionsprocessen fra idé til gennemførelse inden for området – og du skal beherske flere digitale værktøjer, der kan understøtte processen. Alt i alt har du som marketingmedarbejder i dag et større selvstændigt ansvar end tidligere, herunder også ansvaret for, at de enkelte aktivitet er i tråd med de forretningsmæssige mål.

Datadrevet travlhed sætter ny dagsorden

I forhold til tidligere er marketingarbejdet blevet langt mere datadrevet. Selv inden for rådgivningsbranchen, hvor personlige relationer og tillid er i centrum, styrer og måler vi i langt højere grad end tidligere værdien af vores marketingindsats ud fra udviklingen i trafik, followers, likes, downloads osv.

Hvilken betydning har det for ledelsen og det daglige samarbejde i marketingafdelingen? For 10 år siden var det faste afdelingsmøde et af de væsentligste ledelsesredskaber. Det var her, jeg som leder kunne sætte den strategiske retning, hvor jeg kunne igangsætte udviklingsopgaver, og hvor vi gav hinanden fagligt indblik i vores aktuelle opgaver. Derfor havde afdelingsmødet ofte alenlange agendaer.


I dag er afdelingsmødet en saga blot, afløst af langt hyppigere – og langt kortere – redaktionelle møder, hvor der arbejdes med data, idégenereres på temaer og aktiviteter, lægges redaktionelle planer og fordeles opgaver, som den enkelte derefter løber videre med.

Den strategiske dagsorden sætter jeg som chef på dedikerede strategidage, hvor forretningsstrategier og handlingsplaner kommer under neglene hos alle gennem en aktiv involvering. Derved bliver den enkelte bedre rustet til den større redaktionelle indflydelse, der ligger i rollen i dag.

Typisk foregår udviklingsaktiviteter i dag agilt og eksperimenterende – eksempelvis gennem kontinuerlige forbedringer og trial and error. Det er mere sjældent med forkromede udviklingsprojekter. Budgetmæssigt indebærer dette en stor ændring i forhold til tidligere, hvor udviklingsprojekter oftest havde stor ledelsesfokus og skulle godkendes, budgetteres og forankres separat.

Nu brobygger mellem ledelse, forretning og marketingafdelingen

Som en del af denne udvikling har min funktion som marketingchef ændret sig betydeligt. Fra tidligere at have haft en meget fagligt funderet rolle er en af mine primære opgaver i dag at bygge broen mellem ledelsen, forretningen og operationelle marketingindsats. Som brobygger skal jeg bruge min kommercielle indsigt til at lægge marketingstrategien, bruge min faglige indsigt til at omsætte strategien til konkrete mål i marketingarbejdet og bruge mine ledelseskompetencer til at få teamet med.

I relation til ledelsen er det min opgave at oversætte og bruge data til at sætte den forretningsmæssige agenda, og over for forretningen skal jeg sikre, at viden bliver udnyttet til at skabe ny forretning.

Over de seneste 10 år er rollen som marketingchef på mange måder blevet ændret i takt med digitaliseringen. Det er tankevækkende, at det mere end nogensinde er de sociale og interpersonelle kompetencer, der er afgørende for at lykkes i rollen. Mit bud er, at den udvikling, som vi har set, kun forstærkes i de kommende år. Det skal nok blive sjovt.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.