Vind kundernes tillid

Som borgere i det moderne samfund kan vi ikke fungere uden at have relationer til andre, og vi kan heller ikke eksistere uden at vise andre tillid. 

Det gælder eksempelvis,

  • når vi sender bilen på værksted og har tillid til, at mekanikeren sørger for, at bremser, styretøj og andre vitale dele fungerer – og tror på, at værkstedet tager en fair betaling for arbejdet
  • når vi er på hospitalet og lader os bedøve af narkoselægen og har tillid til, at den livsvigtige operation bliver gennemført succesfuldt
  • når vi overlader store dele af vores privatøkonomi til vores bank, forsikringsselskab, pensionsselskab og realkreditselskab og har tillid til, at de lever op til de indgåede aftaler og handler i vores interesse

Tillid er ikke mindst en krumtap i relationen til vores finansielle leverandører. Vi kan ikke undvære deres produkter, men det kan være svært at gennemskue realkreditlånet, forsikringsbetingelserne og pensionsselskabets investeringer og omkostninger.

Jo mere tillidsfuld vores relation er til vores finansielle leverandører, jo større sandsynlighed er der for, at vi:

  • vil lytte til deres anbefalinger
  • vil acceptere vilkårene uden mistro
  • vil øge vores engagement
  • vil anbefale vores leverandør til andre
  • vil bære over med

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL