Kreativitet og Innovation Efter finanskrisen

Kreativitet opfattes som en af de vigtigste kompetencer for, at en virksomhed kan være i front. En analyse af 147 virksomheder i Odense viser, at virksomheder netop i krisetider bør være offensive og satse på det kreative miljø i organisationen for at sikre fortsat innovation.

Først vil vi kigge nærmere på, hvad kreativitet er. Der findes ikke nogen præcis definition af kreativitet, men den mest anvendte er, at kreativitet fører til skabelsen af nye, brugbare og meningsfyldte ideer, produkter eller services. Kreativitet er altså en særlig ingrediens i innovationsprocessen og kan knytte sig til hele virksomheden, en enkelt afdeling eller en gruppe medarbejdere – og ikke kun særligt kreative medarbejdere som f.eks. designere eller udviklere. I denne artikel fokuserer vi på den organisatoriske kreativitet, som afhænger af konkrete ledelsesmæssige handlinger, der kan styrke organisationens kultur og holdning til kreativitet og innovation.
Kun få vil sætte spørgsmålstegn ved, at individuelle personers kreativitet har betydning for virksomheders produktudvikling og innovation. Derfor er det også naturligt at antage, at medarbejderes kreativitet smitter af på organisationen, så den bliver mere kreativ og innovativ. Det var udgangspunktet for vores analyse af 147 odenseanske virksomheders innovative og kreative kompetencer.

Læs artiklen GRATIS:

LOG INDLOG IND OPRET GRATIS PROFIL